Pages

Subscribe:

Thursday, 24 November 2011

Perkembangan teknologi terhadap perkembangan sahsiah pelajar...("o")Perkembangan teknologi di alaf baru ini telah menampakkan kepentingan teknologi maklumat sebagai suatu alat yang penting dan telah meresapi semua aspek. Fenomena teknologi dan inovasi dalam kehidupan seharian menjadikan manusia semakin pantas dalam mengalami perubahan dari segi pertuturan, perbuatan dan pemikiran di mana penggunaan teknologi maklumat telah menjadi suatu keperluan dan bukan lagi dianggap sebagai alat yang mahal dan hanya sesuai untuk golongan tertentu sahaja, malah golongan yang kurang berkemampuan juga mampu memilikinya.. Jika sebelum ini komunikasi secara verbal merupakan antara alat penyampai dan penerima utama mesej, tetapi sekarang ia telah digantikan dengan internet, komputer, iphone, ipad dan sebagainya.
     Perkembangan teknologi yang pesat telah melambangkan satu revolusi digital yang berperanan dalam pembentukan sahsiah dalam mengubah cara manusia berfikir, berhubung, bertindak dan bekerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya teknologi, ia mampu melahirkan masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan. Sebagai contoh, dengan adanya pendedahan seperti E-learning, iaitu pembelajaran melalui online ia merupakan satu cara yang baik untuk golongan belia atau pelajar dalam mencari maklumat di samping dapat memudahkan lagi proses pembelajaran. Ini adalah kerana pelajaran dan  pembelajaran yang dilakukan didukung oleh jasa teknologi seperti telefon, audio, videotape, transmisi satelit atau komputer.
     Untuk memperjelaskan lagi pembentukan sahsiah itu wujud dengan perkembangan teknologi pada masa kini, yang pertama kita dapat lihat dari segi pemaparan rancangan-rancangan ilmiah yang memberi faedah kepada golongan belia contohnya seperti ceramah agama, ceramah motivasi dan sebagainya di mana golongan belia boleh menonton atau mendapat informasi melalui youtube, vureel.com dan sebagainya. Selain itu juga kalau kita lihat rancangan reality television sendiri pun sebenarnaya sudah ada perubahan, di mana terdapat juga rancangan-rancangan yang berbentuk membimbing sahsiah golongan belia, contohnya rancangan Imam Muda, Ustazah Pilihan, Gadis Melayu yang turut memberi kesan kepada pembentukan sahsiah pada golongan belia.
     Penggunaan teknologi juga turut memberi impak kepada perpaduan, hal ini dapat dibuktikan bahawa penggunaan teknologi dapat membolehkan kita merapatkan hubungan sesama manusia. Contohnya  melalui perkembangan dunia teknologi maya seperti Twitter, Facebook, Yahoo Messenger dan sebagainya. Teknologi maya ini telah menjadikan salah satu keperluan penduduk pada hari ini terutama golongan belia hal ini kerana meraka dapat berinteraksi dalam internet walaupun berada jauh, perkara ini telah mengukuhkan ungkapan “Dunia Tanpa Sempadan”. Di mana dunia seakan-akan menjadi semakin kecil dengan wujudnya teknologi. Sebenarnya kalau kita lihat rancangan-rancanagan di television juga turut memberi peranan dan galakan di dalam memupuk perpaduan sebagai contoh pemaparan yang menerapkan nilai-nilai seperti kerjasama, hormat-menghormati, tolong-menolong yang dapat dilihat di kaca tv mahupun di dalam alam maya.
     Sememangnya kemajuan teknologi ialah pembuka laluan yang luas kepada masa depan yang gemilang. Hal ini dapat di buktikan bahawa dengan adanya kemajuan teknologi ini ia mampu membentuk satu pandangan positif dalam membentuk keperibadian atau akhlak yang mulia. Sebenarnya jika dikaji perkembangan sahsiah adalah satu gambaran pernyataan diri seseorang yang berkembang maju sejajar dengan perkembangan semasa. Sudah terang lagi bersuluh bahawa kewujudan teknologi memainkan peranan yang penting kepada masyarakat dalam membentuk sahsiah terutamanya golongan belia. 

No comments:

Post a Comment